Temel İtaat Eğitimi

Temel İtaat Eğitimi

Temel itaat eğitimi, tüm eğitimlerin başlangıcı ve temelidir. Köpek eğitimi 'nin ilk adımıdır. Temel itaat eğitimi tamamlanmadan ileri itaat eğitimi, alan koruma eğitimi ve diğer eğitimler yapılamaz.

Köpeklerde temel itaat eğitim süreci köpeklerin davranışlarının düzenlenmesi ve istenen komutları yerine getirmeleri için gerekli bir eğitim programı olarak bilinmektedir. Köpeklerde temel itaat eğitimi olarak verilmekte olan bu eğitim aynı zamanda farklı davranışların da kazandırılması için önemli olmaktadır.

Temel itaat eğitimi aynı zamanda köpeklerin sorumlu davranışlar göstermesi ya da beraberinde güvenli bir yaşam sürmeleri için önemli olmaktadır. Bu eğitim alındıktan sonra köpekle birlikte yaşayan kişilerin de daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır.

Temel itaat eğitimi tüm köpekler için alınabilir bir eğitimdir. Bu nedenle sosyal yaşam içerisinde de daha uyumlu bir yaşam sürdürmeye yardımcı olmaktadır. Temel itaat eğitimi almayan köpeklerde uyum problemlerine rastlamak gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Temel itaat alma sürecinin başlatılması da köpeklerin genel özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber ilk iki aydan sonra daha etkili bir biçimde sürdürülebilmektedir.

Temel İtaat Eğitimi Nedir?

Köpekler sürü psikolojisi ile hareket ettiklerinden dolayı, yaşadıkları bölgede ya sürü lideri olurlar ya da sürü liderine itaat ederler. Temel itaat eğitiminde öncelikle köpekle köpek sahibi arasında süren liderlik savaşı sona erdirilir. Köpek, sahibinin liderliğini kabul eder ve ona saygı duyar.
1-Bu eğitimden sonra köpeğinizi dışarı çıkarttığınızda kesinlikle tasmayı çekiştirmeden, hızınıza ya da yavaşlığınıza uyum sağlayarak sol diz hizanızda size eşlik eder. Siz durduğunuzda, köpeğinizde durur ve otur pozisyona geçer.Etrafında ne gelişirse gelişsin, sizden başka kimseyle ilgilenmez.
2-Otur, yat, bekle komutu köpek sahiplerinin genelde en çok ihtiyaç duyduğu komutlardır. Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında ev içinde yalnız olduğunuzda, evinize misafir geldiğinde ya da dışarı çıktığınızda komutları ikiletmeksizin yerine getirir.
3-Köpeğiniz yapmaması gereken bir davranışta bulunduğunda "Hayır" komutu ve doğru yaptığı bir davranışta "Aferin" komutunu öğrenir.
4-Sizin ya da bir başka kişinin üzerine atlama huyu ya da alışkanlığı bu eğitimden sonra ortadan kalkar.
Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında tasmalı olarak tüm komutlarınıza uyar. Köpeğiniz bu eğitiminde sadece sizin komutlarınızı dinler, yabancılardan kesinlikle komut almaz

 
Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında tasmalı olarak tüm komutlarınıza uyar. Köpeğiniz de herhangi bir karakter ve davranış problemi yoksa(korkaklık,agresiflik, öfke vs.) ortalama 1 ayda eğitim başarıyla tamamlanır. Temel itaat eğitimini ırk fark etmeksizin tüm köpekler alabilir.

Temel İtaat Eğitiminde Öğretilen Komutlar

Takip(Yürü), Gel, Otur, Otur-Bekle, Yat, Yat-Bekle, Aferin, Hayır

Takip(Yürü): 

Tasma ile sol bacak hizanızdan, sizin hızınıza ayak uydurarak yürümesi. Siz yürüdüğünüzde yürür, koştuğunuzda koşar, durduğunuz zaman durur ve oturur. Gezerken başka bir insan, köpek, kedi ya da dikkatini çekecek başka bir nesne gördüğünde tasmayı çekiştirmemesi.

Otur:

Otur komutu verdiğinizde köpeğiniz sol tarafınızda, bacak hizanızı geçmeyecek şekilde oturur pozisyona geçer.

Otur-Bekle: 

Sık kullanılan komutlardan birisidir. Sırasıyla; Otur,Bekle komutlarını verdiğinizde, siz ikinci bir komut verene kadar köpeğiniz oturur pozisyonda bekler.

Yat: 

Yat komutu verdiğinizde köpeğiniz sol tarafınızda yatar. 

Yat-Bekle:

Sırasıyla; Yat,Bekle komutlarını verdiğinizde, siz ikinci bir komut verene kadar köpeğiniz yatar pozisyonda bekler.

Aferin: 

Eğitimde ki en önemli komutlardan biridir. Doğru birşey yaptığında aferin komutunu kullandığınızda, köpeğiniz doğru bir davranışta bulunduğunu anlar. Ve o davranışı tekrar etmek ister.

Hayır: 

Köpeğiniz evinde ya da dış mekanda hatalar yapabilir. Bu hatalar, önemli ya da önemsiz olsun neticede yapmasını istemediğiniz davranışlardır. Böyle bir durumda hayır komutunu verirsiniz ve köpeğiniz o an yapmakta olduğu davranış ne olursa olsun vazgeçer. Sonrasında aferin komutunu vererek bunu pekiştirirsiniz.

Önemli Ayrıntı: 

Temel İtaat eğitimini bitiminde, evcil dostunuz bu yazılanları yalnızca tasma(kayış) takılı olduğu sürece uygular. Tasma(kayış)'ı çıkardığınızda da aynı şekilde uygulamasını isterseniz, İleri İtaat eğitimi aldırmanız gerekir.

Köpeklerde Temel İtaat Eğitimi İçeriğinde Neler Vardır?

Köpeklerde temel itaat eğitimi içeriği genellikle otur, kalk, yat, bekle, takip gibi yönlendirmeleri içermektedir. Bu yönergeleri köpeğin alıp yönergeye uygun bir biçimde davranmasını sağlayan temel itaat eğitimi aynı zamanda bu yönergelerin yanı sıra verilen farklı yönlendirmelerin de yapılabilmesini sağlamaktadır.

Bu komutların yanı sıra köpekler için verilen bir diğer önemli komut da hayır komutudur. Köpeklerin genel olarak yapmak istemedikleri davranışlar için hayır denmesi ile daha fazla davranışın yönlendirilmesi sağlanabilmektedir.

Temel itaat eğitimi aslında ileri seviye eğitimlerin temelini oluşturduğu için bu komutların etkili bir biçimde sürdürülmesini sağlamaktadır. Hayır ve bekle komutlarının yanı sıra görev köpekleri için verilmekte olan farklı itaat eğitim yönergeleri de bulunmaktadır.

Temel itaat eğitiminin içeriğinde aynı zamanda köpek ile iyi iletişim kurma da bulunmaktadır. Liderlik yapmakta olan kişiler için köpeklerin sadık olmaları ve onlar tarafından gelecek yeni komutlara da açık olmaları gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.

Temel İtaat Eğitim Köpekler İçin Neden Önemlidir?

Temel itaat eğitiminin önemi yavru köpeklerin gelişim süreci için olumlu bir etki sunmakla birlikte aynı zamanda köpeklerin genel yaşam becerilerini de destekleyici olmasından kaynaklanmaktadır.

Temel itaat eğitimi alan köpekler hem insanlarla hem de hayvanlarla daha uyumlu bir yaşam sürecekleri için tehlikeli ortamlardan da uzak duracakları bilinmektedir. Bununla beraber temel itaat eğitimi sayesinde köpeklerin kendilerini koruma becerilerinin de gelişmesi mümkün olmaktadır.

Temel itaat eğitimi tuvalet eğitimi başta olmak üzere köpeklere verilmek istenen pek çok eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle temel bir eğitim olarak her ırktan köpeğe uygun olacak şekillerde planlanmaktadır.

Temel itaat eğitimi ile köpekler farklı alanlarda görev bilinci ile çalışabilmektedirler. Bu eğitim aynı zamanda köpeklere belirli ölçülerde sorumluluk kazandırdığı için görevlerini de aynı sorumluluk prensipleri ile sürdürebilirler.

Temel itaat eğitimi köpeklerin de aslında istedikleri gibi bir davranış kalıbına sahip olmalarına yardımcı olan bir eğitimdir. Köpekler beraber yaşadıkları insanları sevdikleri için bu sevgiyle onları mutlu etmek isterler. Temel itaat eğitimi kapsamında da mutlu etmeye yönelik davranış kazanacaklarından bu süreç köpeklerin içsel tatmini açısından da önemli olmaktadır.

Köpeklerin Temel İtaat Eğitimi Süreçleri Ne Kadar Sürer?

Köpeklerin temel itaat eğitimi süreçleri köpeklerin ırkına bağlı olarak değişkenlik gösterebilen süreçlerdir. Ortalama olarak ikinci ve üçüncü ay itibariyle başlanan bu eğitimlerin bir ay ve daha fazla olacak şekilde sürdüğü bilinmektedir.

Temel itaat eğitimlerinden istenen sonucun alınması için gerekli sabrın gösterilmesi gerekmektedir. Bazı köpekler farklı uyaranlar nedeniyle 1 aydan daha uzun sürelerde bu eğitimi tamamlamaktadırlar.

Köpeklerde temel itaat eğitimi verilirken köpek ırklarına dair de bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bazı köpekler komut almaya ve yönlendirmeye çok açıkken bazı köpekler ise bu bağlamda daha dirençli olabilmektedirler.

Kangal, ChowChow, Husky gibi daha dirençli olan köpekler için bu eğitimin verilebilme sürecinin 5.5 aylıktan sonra başlatılması önerilmektedir. Yavru oldukları dönemde çok enerjik ve komut almaya dirençli olan bu köpekler 6.aya doğru daha uyumlu davranışlar gösterebilmektedirler.

Köpeklerin eğitim alma sürecine erken başlaması istenen temel itaat eğitiminin verilmesini sekteye uğratabilmektedir. Bu nedenle köpekler için en uygun olan zamanın öğrenilmesi gerekli olmaktadır.

Genel ırklarda bilinen eğitim süre iki aylıktan itibaren başlarken üçüncü ayda eğitime daha hazır olduğu bilinen köpek ırkları da ağırlıktadır. Bu nedenle iki ve üç ay aralığı geçişken bir dönem olarak gözlemlenmelidir.

Köpeklerde Temel İtaat Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Köpeklerde temel itaat eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Temel itaat eğitiminde öncelikli olarak eğitim veren kişinin sabırlı ve tutarlı olması gerekmektedir. Bu iki özellik eğitim sürecinin geneline yayıldığında istenen sonuçlar alınabilmektedir.
 • Köpeklerin eğitim süreci birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle köpeğin ihtiyacının iyi bir biçimde duyulması ev bu doğrultuda etkili bir gözlem yapılması gerekmektedir.
 • Temel itaat eğitimi köpeklerin hemen hepsine verilebilen bir eğitim olarak bilinmektedir. Bu nedenle hazır olan her köpek bu eğitim için uygundur.
 • Köpeklerde tutarlı bir biçimde eğitim verilmesi gerekli olurken bu eğitimin aynı zamanda disiplinli bir biçimde de sürdürülmesi gerekmektedir.
 • Disiplini besleyecek olan duygu ise köpek eğitimlerinde sevgidir. Sevgi olmaması durumunda köpeklerde farklı davranış problemleri gözlemlenebilmektedir.
 • Köpek itaat eğitimi verilirken aynı zamanda ödüllendirmenin de doğru zamanlarda yapılması gerekmektedir. Yanlış zamanda verilen ödül mamaları köpeklerin de yanlış koşullanmasına neden olabilmektedir.
 • Ödül mamasının yanı sıra ceza işlemleri her köpek için uygun bir davranış kalıbı değildir. Bu nedenle ceza vermeden önce köpeklerin ırk özelliklerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

Köpek Eğitimleri Nasıl Uygulanmalıdır?

Köpek eğitimlerinin uygulanması genel olarak belirlenen kurallar çevresinde sunulmaktadır. Her köpek için davranışçı bir model üzerinden ödül yöntemleri kullanılarak eğitim verilmektedir.

Ödül uygulamalarının yanı sıra sevgi ile bir bağ kurulması da önemli olduğundan yalnızca komutların öğretildiği süreç değil aynı zamanda köpek ile bağ kurulan süreç de eğitim basamakları arasında yer almaktadır.

Köpek eğitimleri belirli bir sıralama üzerinden verilmektedir. Temel itaat eğitimi en temel basamak olarak bilinirken ileri düzey köpek eğitimleri ise yalnızca uygun olan köpeklere verileceğinden farklılaşmaktadır.

Köpek eğitimleri verilirken aynı zamanda köpeklerin yaş dönemi özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sayede köpeklerden beklenen davranışlar daha tutarlı olacaktır.

Yavru Köpek Eğitimleri Nasıl Verilmelidir?

Yavru köpek eğitimleri öncelikli olarak köpeklere bir davranışın nasıl kazandırılacağının öğretilmesi ile yapılmaktadır. Bu nedenle ilk aydan itibaren yavru köpeklerin eğitim sürecinin başladığı bilinmektedir.

Yavru köpek eğitimleri verilirken köpek ve eğitimci arasında organik bir bağ kurulması gerekmektedir. Bu nedenle yavru olmayan köpeklerde bağ kurmak zor olacağından eğitim süreci de yavrulara göre daha uzun süreli olarak devam edebilmektedir.

Köpeklerde temel itaat eğitimi de yavru olan dönemlerde verilen eğitimler arasında yer almaktadır. Genel anlamda nasıl komut alınacağı bu eğitim kapsamında öğretildiği için temel itaat eğitimi almayan köpeklerin ileri düzey eğitimler almaları mümkün olmamaktadır.

Alan Koruma Eğitimi

Alan Koruma Eğitimi Nedir?

Alan Koruma Eğitimi, Köpeğin bulunduğu, sahiplendiği ortamı korumasını sağlar. Ev,iş yeri,fabrika,depo farketmez. Köpek, sahiplendiği bölgeye bir ve ya birkaç kişinin tehlike arz eder şekilde girdiğini sezmesiyle birlikte o kişi ve ya kişileri etkisiz hale getirir. Etkisiz hale getirdikten sonra, sahibi gelene kadar bekler.

 • Bu eğitimin içeriğinde, Alan Koruma Eğitimi vardır.

 • Eğitimleri başarıyla tamamlayan köpekler, bulundukları, sahiplendikleri alana tehlike arz eden kimseyi sokmazlar.

 • Alan Koruma Eğitimini programını sadece karakter testini başarıyla tamamlamış köpekler alabilir.

 • Eğitimde amaçlanan hedef köpeğin kurallar ve komutlar dahilinde profesyonel koruma köpeği olarak yetiştirilmesidir. 
 

 

Neler Öğretiyoruz?

Alan Koruma Eğitiminde tüm komutlar Almanca çalışılmaktadır.

 • Kontrollü savunma köpeği olarak, sizin komutlarınızla ve öğretilen kurallar dahilinde koruma yapması hedeflenmektedir.

 • Önemli Not: Köpeğin Alan Koruma Eğitimi alabilmesi için, Temel İtaat ve İleri İtaat eğitimlerini başarıyla almış olması gerekmektedir. 

 • Sadece alan koruma eğitimi 4 hafta sürmektedir. 

 • Temel itaat eğitimi, ileri itaat eğitimi ve alan koruma eğitimi aynı anda verildiğinde toplam süreç 10-12 hafta arası sürmektedir.
image
 

Evde Köpek Tuvalet Eğitimi

Köpek Tuvalet Eğitimi

Tuvalet, özellikle yavru köpek alanların yaşadığı ilk ve en önemli sorundur. Köpek, evde tuvaletini nereye yapacağını bilmediği için, tuvaleti geldiğinde bölge ayırt etmeden, evde bulunduğu bölgede herhangi bir yere yapar. Yapılan araştırmalarda, sahiplenilen yavru köpeklerin, tuvalet problemi sebebiyle alınan yere geri verildiği ya da başka birine sahiplendirildiği ortaya çıkmaktadır. Aslında tuvalet alışkanlığı kazandırıldıktan sonra en ufak bir problem yaşanmamaktadır. Burada önemli olan, Köpek nereye tuvalet yapacağını bilmediği için, tuvaletini istenmeyen yere yaptığında ona kızmak hem hiçbir işe yaramayacaktır hem de köpeğin davranışlarını olumsuz etkileyecektir. Evimizi paylaştığımız can dostlarımız ne yazık ki tuvalet alışkanlığını doğuştan ya da kardeşlerinin yanındayken kazanamaz. Sahiplendiğiniz yavrunun evinize gelişiyle birlikte tuvalet problemi yaşaması çok doğal bir durumdur. Köpeğiniz, tuvalet alışkanlığı ile ilgili herhangi bir eğitim almamasından dolayı, evinizde her alana tuvalet yapacaktır. Özellikle yumuşak alanlar köpeğiniz için en ideal tuvalet alanı olacaktır. Sebebi ise, anne altında ve kardeşlerinin yanında bulunduğu sürece yaşadıkları bölgenin yumuşak alanlar olmasıdır. (kırpık, talaş, yorgan vb. gibi)Yapılması gereken şey köpeğiniz eve geldiği an itibariyle tuvalet düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasıdır. Geç kalınan her gün köpeğin düzensizliğe şartlanmasına yardımcı olmaktadır. Birçok köpek sahibi, tuvalet alışkanlığı kazanması için köpeğinin büyümesini beklemektedir. Bu durum sanılanın aksine avantaja çevrilecek zamanın kaybedilmesi anlamına geliyor. Tuvalet alışkanlığı için önerilen yaş aralığı 2-6 ay arasıdır. Bu dönemde ki köpekler 6 aydan büyük köpeklere göre çok daha kolay tuvalet alışkanlığı kazanmaktadır.Köpeğin tuvalet eğitimi için sahibinin doğru zamanı ayırması mutlaka gereklidir. Sahibiyle doğru iletişimde olan bir köpeğin doğru alışkanlığı kazanması daha kolaydır.

 

Köpeğinize tuvalet alışkanlığı kazandırırken yapılmaması gerekenler


İnternette okuduğunuz makalelere göre program belirlemek.

Her köpeğin ırkı, yaşı, ailesi ve karakteri farklıdır. Farklı bir köpek sahibinin kendi köpeğinde uyguladığı yöntemin sizin köpeğinizde başarı sağlama oranı çok düşüktür. Yarardan çok zarar getirir. 

Köpeğinize tuvalet yaptığı için kızmak/ceza vermek.

Bir canlıyla yaşıyorsunuz, yaşadığınız canlının bir karakteri, zeka seviyesi, huyu, genetik özellikleri ve tepkileri var. Köpeğe hata yaptığı için kızmayın, Tuvalet alışkanlığı kazandırmak için izlediğiniz yol yanlıştır belki de.

 

Nasıl Öğretiyoruz ve Neler Öğretiyoruz?

Köpeğinizin eğitim programına başlamadan önce, karakter testi yapıyoruz. Köpeğinizin ırkına, yaşına, zekasına, algısına ve alışkanlıklarına göre bir eğitim programı belirliyoruz. Belirlenen eğitim programında kullanılan metotlar tamamen köpek eğitim bilimine uygun veriler esas alınarak belirleniyor. Tuvalet eğitiminde hedefimiz, köpeğin tuvaletini ev içerisinde belirlenen ped/köpek çimi/gazete kağıdına yapması ya da ev dışarısında toprak ya da çim zemine yapmasını sağlıyoruz. Bunu sizin isteğinize göre belirliyoruz. Her köpek tuvaleti geldiği zaman uyarılar verebilir ya da vermeyebilir. Kimi köpek tuvaleti geldiği zaman havlayarak sahibini uyarır, kimi köpek çok hareketli davranışlar sergiler, kimi köpek ise sessiz kalarak sahibinin tuvalet alanına götürmesini bekleyebilir. (Tuvaletini dışarı yapan köpeklerde)

Her ırkta ve yaşta köpek ile tuvalet eğitimi çalışması yapmaktayız. Tuvalet eğitimi 2 hafta sürmektedir ancak temel itaat eğitimi programının içerisine dahil edilmesi nedeniyle toplam süreç 4 hafta sürmektedir.

 

İleri İtaat Eğitimi

İleri İtaat Eğitimi Nedir?

İleri İtaat Eğitimi' ni başarıyla tamamlamış köpekler, İleri İtaat Eğitimi' ne başlayabilirler. Bu eğitim tasmasız eğitimdir ve eğitimlerin ikinci adımıdır. Köpeğiniz bu eğitim ile birlikte size tasmasız olarak itaat etmeyi öğrenir. Temel itaat eğitiminde öğrendiği tüm komutları tasmasız olarak yerine getirir. Aranızda herhangi bir fiziki bağ olmaksızın (tasma, gezdirme vb.) sizin tüm komutlarınıza itaat eder.

1- Bu eğitimden sonra köpeğinizle tasmasız gezintilere çıkabilirsiniz. Tasma takılı olmadığı halde sol diz hizanızda yürür ve sizin hızınıza uyum sağlar. Önünüze geçmez, gerinizde kalmaz. Siz durduğunuzda köpeğinizde durur ve oturur.
2- Tasmasız yürüyüşlerde çevresinde kedi, köpek, insan, araba gibi dikkat çeken faktörler olsa dahi sürekli sizinle göz temasında olur ve sol tarafında ki yürüyüş pozisyonunu bozmaz.
3- Köpeğiniz bu eğitimde uzak mesafeden Yat, Otur, Bekle komutlarını yerine getirir.
4- Bu eğitim tamamlandığında köpeğiniz yabancı birine gitmez ve yabancı birinden yemek yemez. Özellikle bu durum köpek çalınmalarına ve zehirlenmelerine karşı en etkili çözümdür.Köpeğinizde herhangi bir karakter ve davranış bozukluğu yoksa(korkaklık,agresiflik vs.) ortalama 1 ayda eğitim başarıyla tamamlanır. İleri itaat eğitimini ırk fark etmeksizin tüm köpekler alabilir.


İleri İtaat Eğitiminde Öğretilen Komutlar

Temel itaat eğitiminde bulunan komutları tasmasız olarak yerine getirmesidir. Bunun yanı sıra aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

Yabancıya Gitmemesi: 

Köpeğinizi biri çağırdığında, ilgisini çekmeye çalıştığında, elinde mama dahi olsa köpeğiniz çağıran kişiye ilgi duymaz ve ona kesinlikle gitmez.

Yabancıdan Yemek Yememesi:

 Son zamanlarda köpek sahiplerinin en çok endişe duyduğu durum köpeğinin başka biri tarafından zehirlenmesi ya da dışarıda gezinti esnasında yerden yediği yiyeceklerden dolayı zarar görmesidir.

Bu çalışma ile köpeğiniz tanımadığı ortamlarda ve tanımadığı kişilerden asla yemek yemez. Köpeğinize tanımadığı biri et, tavuk, balık, yemek,kuru mama vs. vermek istediğinde köpeğiniz bunu reddeder.

Geri Getirme (APORT):

 Bir çok köpek sahibi bu komut ile köpekleriyle uzun süre oyun oynayıp, keyifli vakitler geçirebiliyorlar.

Uzaktan Yat otur Bekle: 

Aranızda bir sevk kayışı olmaksızın uzun mesafelerden komutlarınızı dinlemesidir. Örneğin, 20 metre uzaktan vereceğiniz yat komutunu sorgulamadan ve ikiletmeden yerine getirmesidir.

Uzun Yat-Bekle: 

Özellikle gezinti saatlerinde ve sosyal ortamlarda (cafe, restaurant) aldığı komut üzerine kabul edilebilir ölçülerde uzun süre komutu bozmadan yat ve bekle komutlarını dinlemesidir.

 

Bizi Arayın
Köpeğinizin eğitimini takip edin