Yavru Köpeklere Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Yavru Köpek Tuvalet Eğitimi

Yavru Köpek Tuvalet Eğitimi

Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi, özellikle yeni köpek sahiplenen ailelerin ilk ve en öncelikli vermesi gereken eğitimdir. Köpek, evde tuvaletini nereye yapacağını bilmediği için, tuvaleti geldiğinde bölge ayırt etmeden, evde bulunduğu bölgede herhangi bir yere yapar. Yapılan araştırmalarda, sahiplenilen yavru köpeklerin, tuvalet problemi sebebiyle alınan yere geri verildiği ya da başka birine sahiplendirildiği ortaya çıkmaktadır. Aslında tuvalet alışkanlığı kazandırıldıktan sonra en ufak bir problem yaşanmamaktadır. Burada önemli olan, Köpek nereye tuvalet yapacağını bilmediği için, tuvaletini istenmeyen yere yaptığında ona kızmak hem hiçbir işe yaramayacaktır hem de köpeğin davranışlarını olumsuz etkileyecektir. 


Evimizi paylaştığımız can dostlarımız ne yazık ki tuvalet alışkanlığını doğuştan ya da kardeşlerinin yanındayken kazanamaz. Sahiplendiğiniz yavrunun evinize gelişiyle birlikte tuvalet problemi yaşaması çok doğal bir durumdur. Köpeğiniz, tuvalet alışkanlığı ile ilgili herhangi bir eğitim almamasından dolayı, evinizde her alana tuvalet yapacaktır. Özellikle yumuşak alanlar köpeğiniz için en ideal tuvalet alanı olacaktır. Sebebi ise, anne altında ve kardeşlerinin yanında bulunduğu sürece yaşadıkları bölgenin yumuşak alanlar olmasıdır. (kırpık, talaş, yorgan vb. gibi)Yapılması gereken şey köpeğiniz eve geldiği an itibariyle tuvalet düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasıdır. Geç kalınan her gün köpeğin düzensizliğe şartlanmasına yardımcı olmaktadır. Birçok köpek sahibi, tuvalet alışkanlığı kazanması için köpeğinin büyümesini beklemektedir. Bu durum sanılanın aksine avantaja çevrilecek zamanın kaybedilmesi anlamına geliyor. Tuvalet alışkanlığı için önerilen yaş aralığı 2-6 ay arasıdır. Bu dönemde ki köpekler 6 aydan büyük köpeklere göre çok daha kolay tuvalet alışkanlığı kazanmaktadır.Köpeğin tuvalet eğitimi için sahibinin doğru zamanı ayırması mutlaka gereklidir. Sahibiyle doğru iletişimde olan bir köpeğin doğru alışkanlığı kazanması daha kolaydır.

Yavru Köpek Tuvalet Eğitimi

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Köpeklerde tuvalet eğitimi, köpek eve geldiği an itibariyle yeni alışkanlıklar kazanmadan önce başlamalıdır. Tuvalet eğitimine ne kadar erken başlanırsa, o kadar hızlı tamamlanacaktır.

Köpeklerde tuvalet eğitimi vermek özellikle ev köpeklerinin daha hijyenik ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli bir adımdır. Köpeklerde tuvalet eğitimi verilmesi aynı zamanda köpeğin yeni davranışlar öğrenmesinin de temelini oluşturmaktadır.

Tuvalet eğitimi iki aylıktan itibaren tüm köpeklere verilebilen bir eğitimdir. Fakat uygulanması bakımından sabır ve destek isteyen bir eğitim programı olduğu için hem köpeğin hem de eğitim verecek kişinin program için hazır olması gerekmektedir.

Tuvalet eğitim sürecinde köpek ile tutarlı ve disiplinli bir program yürütürken aynı zamanda sabırlı olunması gerekmektedir. Çünkü sevgisiz bir iletişimde köpek sağlıklı bir tuvalet eğitimi alamayacağı için süreç beklenenden daha uzun sürebilmektedir. Bu durumda tuvalet düzensizliğinin yanında yeni davranış bozuklukları kendini göstermeye başlayacaktır. Bu sebeple bu eğitimde köpeğe doğru yöntemlerle yaklaşmak ve eğitim programını köpeğe özel düzenlemek çok önemlidir.

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Köpeklerde tuvalet eğitiminin süresi köpeklerin ırkına, yaşına, karakterine ve ailesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle köpeklerde tuvalet eğitimi verilirken sürece ilişkin köpeğin yukarıda belirtilen durumlarına bağlı olarak program belirlenmesi gerekmektedir. Köpeklerde tuvalet eğitiminin yavru köpeklerde daha kısa süre içerisinde gerçekleştiği fakat yetişkin köpeklerde daha uzun sürdüğü bilinmektedir. Bu nedenle 2. Aydan itibaren köpeklerde tuvalet eğitimine başlanabilmektedir. Köpeklere 1.aydan önce de tuvalet eğitimi verilmesi önerilmemektedir. Bu süreçten önce verilen eğitimlerden köpeklerin fiziksel ve psikolojik durumları nedeniyle istenen sonucun alınması mümkün olmamaktadır. 

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Köpeklerde tuvalet eğitimi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Köpek eğitim sürecinde öncelikli olarak tutarlı olunması gerekmektedir. Bu nedenle tuvalet eğitiminin yeterli düzeyde sağlanmasına kadar mümkün olduğunca aynı prensiplerin sürdürülmesi gerekmektedir. 
  • Köpek eğitim sürecinde disiplin kadar sevgi de önemlidir. Sevgi olmadan köpekle bir bağ kurulabilmesi imkansızdır. 
  • Köpek eğitimi sürecinde aynı zamanda köpeğin yeterli olgunluğa erişmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle iki aylık sınırın korunuyor olması gerekmektedir. 
  • Bu süreç sabır isteyen bir süreçtir. Uzun süreli olarak da eğitim programını sürdürme zorunluluğu olabileceğinden sürece hazır olunması gerekmektedir. 
  • Tuvalet eğitimi için sabit bir alan oluşturulması oldukça önemlidir. Bu nedenle tuvaletin yapılabileceği alanın sabit bit şekilde kullanılması gerekmektedir. 
  • Tuvalet eğitimi için eğitimin nereden verileceğinden ev içi ya da ev dışı gibi yer planlamalarının da önceden yapılması ve bu doğrultuda bir yol alınması gerekmektedir. 

Köpeklerde tuvalet eğitimi verilirken bu konular dışında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise köpeğin ırk özelliklerinin yeterli düzeyde biliniyor olması gerekmektedir. Bu özellikler bağlamında köpeğin neler yapabileceği ya da nelerden hoşlandığı gibi bilgilerin alınabilmesi gerekmektedir. 

1 Aylık Köpeklerin Tuvalet Eğitim Süreci

1 aylık köpeklerin tuvalet eğitimi genel anlamda eğitim verilebilecek değil eğitim için alt yapının oluşturulacağı süreci içermektedir. Bu nedenle bir aylık olan bir köpek tuvalet eğitimi alıyorken aradaki bağın oluşturulması daha önceliklidir. 

Sevgi bağı kurulan köpeklerin aynı zamanda yeterli düzeyde liderlik alabilmeleri de gerekmektedir. Liderlik ile birlikte kazanılacak bu yönlendirmenin aynı zamanda tuvalet eğitiminde de daha kolay sonuç alınabilmesi sağlanabilmektedir. 

1 aylık süreçte tuvalet eğitimi için gerekli olan davranışların uzun süreli olarak kazanılması gerekmektedir. Tutarlılık ve disiplin en temel davranış kalıbı olmakla birlikte yönlendirmeleri de doğru bir biçimde alabiliyor olması gerekmektedir. 

2 Aylık Köpeklerin Tuvalet Eğitim Süreci

2 aylık köpeklerin tuvalet eğitimi sonuç alınabilecek bir dönem olarak bilinmektedir. 2 aylık süreçte tuvalet eğimi alacak olan köpeklerin aynı zamanda ırk özelliklerinin de bu zaman diliminde tuvalet eğitimi almaya uygun olması gerekmektedir. 

2 aylık köpekler için eğer bir önceki ayda yeterli davranış kalıpları geliştirilmişse üçüncü aylık sürecin beklenmesine gerek olmayacağından hızlı bir biçimde istenen tuvalet eğitiminin alınabilmesi mümkün olmaktadır. 

Köpeğe yönelik 2 aylık süreçte verilen liderlik eğitiminin tamamlanması, tuvalet sürecini kolaylaştırabileceğinden buna yönelik bir alt yapı sağlanmayan köpeklere göre daha etkili bir sonuç alınacağı bilinmektedir. 

2 aylık köpekler genellikle sevgi almaya çok daha meyilli olacaklardır. Bu nedenle sevgi içerikli bir bağ kurulması ve kurulan bağın da düzenli olarak sürdürülmesi gibi destekleyici iletişim biçimleri olması gerekmektedir. 

Bu süreçte daha önce disiplin becerisi kazandırılmamış olan köpeklerin de disiplin programı içerisinde düzen kazandırılması gerekmektedir. Bu nedenle bu süreç genel bir davranış kalıbı olarak bilinmektedir. 

3 Aylık Köpeklerin Tuvalet Eğitim Süreci 

3 aylık köpeklerin tuvalet eğitimi de uygun zaman dilimi olarak bilinmektedir. Bu nedenle genel davranışların kazandırılmasının ardından üçüncü ay itibariyle de tuvalet eğitimi verilebilmektedir. 

Bu süreç aynı zamanda köpeğin fiziksel anlamda da bir olgunluk sağladığı dönem olması nedeniyle 2 aylıkken olduğu gibi kolay bir biçimde tuvalet eğitimi tamamlanabilmektedir. Bu süreç hem sindirim sisteminin olgunluğu hem de kas sisteminin olgunluğu sağlanabilmektedir. 

3 aylık süreç içerisinde köpek eğitimi verilirken iyi bir gözlemci olunması gerekmektedir. Genel olarak bu gözlemlerden hareketle köpeğin hangi aralıklarla tuvalet ihtiyacını gidermek istediği anlaşılarak buna uygun bir eğitim planlaması yapılması gerekmektedir. 

Köpeklerin tuvalet eğitimi verilirken üç aylık sürecin beklenmesi ya da sonrasında köpeğin yeterli olgunluğa erişmesi gibi gözlemlerine üzerine disiplinli bir davranış düzenlemesi ile kısa süre içerisinde sonuç alınması beklenmektedir. 

Disiplin süreci uygulanırken aynı zamanda köpeğe sevginin de verilmeye devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle ödül mamasının verilmesi halinde sevgi ile verilmesi gerekmektedir. 

Köpek eğitimi için her tuvalet sonrasında ödül verilip verilmemesi köpeğin özelliklerine bağlıdır. Bunun da gözlem sürecinde belirlenmesi mümkün olmaktadır. 

Köpeklerde tuvalet eğitimi için belirlenen bu kriterlerin yanı sıra eğitim sürecinde eğitim verecek kişinin de sabırlı olması ve profesyonel olması gerekmektedir. Sürecin uzamasına ilişkin sabırlı bir tutum sergilendiğinde daha etkili bir netice alınması mümkün olmaktadır. 

Yavru Köpek Tuvalet Eğitimi

Tuvalet Eğitiminde Yapılmaması Gerekenler?

Köpeğinize eğitim verirken internette okuduğunuz yazılara göre program belirlemek.

Her köpeğin ırkı, yaşı, karakteri ve ailesi farklı olacağı için, farklı bir köpek sahibinin kendi köpeğinde uyguladığı yöntemin sizin köpeğinizde başarı sağlama oranı çok düşüktür. Eğitim bitiminde köpeğinizde korkaklık, ürkeklik ya da farklı davranış problemleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple köpeğinize özel bir program hazırlanarak eğitim programının gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. 

Köpeğinize tuvaletini yaptığı için kızmak ya da ceza vermek.

Köpeğiniz hata yapabilir. Sizin kazandırmaya çalıştığınız düzene uyum sağlayamayabilir. Bu durumda köpek sahipleri köpeğine kızmakta ya da ceza vermektedir. Ancak bu durum köpeğinizin korkmasına sebep olacaktır. Belki de sorun köpeğinizde değil, sizin yöntemlerinizdedir.

Tuvalet Eğitimi Süreci ve Neler Öğretiyoruz?

Köpeğinizin eğitim programına başlamadan önce, karakter testi yapıyoruz. Köpeğinizin ırkına, yaşına, zekasına, algısına ve alışkanlıklarına göre bir eğitim programı belirliyoruz. Belirlenen eğitim programında kullanılan metotlar tamamen köpek eğitim bilimine uygun veriler esas alınarak belirleniyor. Tuvalet eğitiminde hedefimiz, köpeğin tuvaletini ev içerisinde belirlenen ped/köpek çimi/gazete kağıdına yapması ya da ev dışarısında toprak ya da çim zemine yapmasını sağlıyoruz. Bunu sizin isteğinize göre belirliyoruz. Her köpek tuvaleti geldiği zaman uyarılar verebilir ya da vermeyebilir. Kimi köpek tuvaleti geldiği zaman havlayarak sahibini uyarır, kimi köpek çok hareketli davranışlar sergiler, kimi köpek ise sessiz kalarak sahibinin tuvalet alanına götürmesini bekleyebilir. (Tuvaletini dışarı yapan köpeklerde)

Tuvalet eğitimi programımızda tamamen bilimsel olarak kabul görmüş metotları uyguluyoruz. Tüm eğitim programlarımız köpeğin ırkına, yaşına, karakterine ve yaşam bölgesine göre planlanıyor. Tuvalet eğitimi programını, puppy eğitimi ya da temel itaat eğitimi kurları ile birlikte uygulamaktayız. 

Her ırkta ve yaşta köpek ile tuvalet eğitimi çalışması yapmaktayız. Tuvalet eğitimi 2 hafta sürmektedir ancak puppy eğitimi ya da temel itaat eğitimi programının içerisine dahil edilmesi nedeniyle toplam süreç 4 hafta sürmektedir.

Köpek Tuvalet Eğitiminin Fiyatı Ne kadar?

Tuvalet eğitimi fiyatları ile ilgili bilgi almak için 0554 190 01 96 ve 0850 885 31 13 numaralı telefonlardan eğitim uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

  

Temel İtaat Eğitimi

Evcil dostunuzun tasma ile yanınızdan yürümesi, otur,yat,hayır,bekle,gel,kal,aferin-bravo komutlarını öğrenmesini kapsar.

Detaylı bilgi için tıklayın

Bodyguard Eğitimi

Bodyguard Eğitiminde maksat köpeğin tamamen sahibinin kontrolünde saldırı yapmasıdır.
Sahibinin komutuyla ya da sahibine yönelen tehlikeyi sezdiğinde etkisiz hale getirir

Detaylı bilgi için tıklayın

İleri İtaat Eğitimi

Evcil dostunuzun tasma olmadan yanınızdan yürümesi, otur,yat,hayır,bekle,gel,kal,aferin-bravo komutlarını öğrenmesini kapsar.

Detaylı bilgi için tıklayın

Alan Koruma Eğitimi

İş yeriniz, bahçeniz, fabrikanız vs. yeriniz var ve köpeğinizin korumasını mı istiyorsunuz?
Alan koruma eğitimi alan köpek hırsızı etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.Görevini tamamlıyor.

Detaylı bilgi için tıklayın

Show Eğitimleri

Show Eğitimi, adından da anlaşılacağı üzere, köpeğin standart komutlar dışında görsel şova yönelik eğitimlerdir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Tuvalet Eğitimi

Köpeğin tuvalet alışkanlığı eve geldiği an itibariyle kazandırılmalıdır. Tuvalet düzen alışkanlığı 4 hafta sürmektedir. Ev ortamında tuvalet düzeninin sağlanması daha sağlıklıdır.

Detaylı bilgi için tıklayın

Ücretsiz Danışmanlık

Köpeğinizle alakalı tüm konularda bize ücretsiz danışabilir, köpeğinize ücretsiz karakter tespiti yaptırmak için talepte bulunabilirsiniz.

Bizi Arayın
Köpeğinizin eğitimini takip edin