Köpek Eğitimi Aşamaları Nelerdir?

Köpek eğitiminde aşamalar köpeklerin genel doğalarına uyumlu şekillerde planlanmaktadır.

Köpek eğitimi aşamaları olarak bilinen süreçler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Öncelikli olarak eğitim verecek kişinin köpek ile güçlü bir sevgi bağı kurması gerekmektedir. Bu bağın kurulması sayesinde etkili bir eğitim süreci sürdürülebilmektedir.
  • Bir sonraki aşama ise temel itaat eğitimi olarak bilinen gene komutların verilme sürecidir. Genel komutlar öncelikli olarak tasma ile verilmekte ve devamında bu planlama ile eğitim sürecinin sürdürülmesi gerekmektedir
  • Köpek eğitim sürecinde üçüncü aşama ise ileri düzey itaat eğitimi olarak bilinmektedir. Bu aşamada ise köpeklerin tasmasız olarak öğrendikleri komutları sürdürebilmeleri beklenmektedir.
    Köpek eğitimlerinde bu aşamaların sonrasında hangi amaçlarla eğitimlerin sürdürüleceğine bağlı olarak yeni adımlar belirlenmektedir. Bu süreç de köpeklerin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Köpek Eğitimleri Ne Zaman Başlamalıdır?

Köpek eğitimlerinin başlama zamanı üç aylıkken belirlenmektedir. Fakat üç aylık sürecinin öncesinde de eğitime hazırlık olarak bağın kurulması olarak bilinmektedir. Bu da aynı şekilde eğitim sürecini kapsamaktadır. 

İlk ay köpeğin iletişim kurma becerilerinin desteklenmesine yönelik bolca oyun oynanması gerekmekte ve devamında bu oyunlar ile kurulan ilişkiler eğitim sürecine yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

İkinci aydan sonra eğitim adımladı başlatılabilmektedir. Fakat iki aylık süreçte istenen sonuçlar kalıcı bir biçimde alınamayacağı için üç aylık sürecin beklenmesi daha sağlıklı bir eğitim sürecini beraberinde getirecektir. 

Köpeklerde İtaat Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpeklerde itaat eğitimi öncelikli olarak komutların öğretilmesi ile verilmektedir. Bu eğitim kapsamında ödüllendirme yapılmaktadır. Ödüllendirme aşamaları ise köpeklerin en çok sevdikleri mamalar ile yapılması gerekmektedir.

İtaat eğitimi verilirken köpeklerin mevcut gelişim özelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikler dahilinde ceza ya da ödül kullanımlarının da uygulama bakımından değiştirilmesi önerilmektedir.

İtaat eğitimi temel itaat ve ileri düzeyde itaat olarak ikiye ayrılmaktadır. Temel itaat eğitimi kapsamında köpek tasmalı olarak istenen komutları yaparken ileri aşamalarda ise tasmasız ve istekli bir biçimde komutları yapması beklenmektedir.

İtaat eğitimi kapsamında aynı zamanda köpeklerin sosyal yaşam içerisinde nasıl daha sağlıklı bulunacaklarının öğrenilmesi ve bu süreçle beraber öğrendiklerini sosyal yaşam içerisinde uygulanması beklenmektedir.

İtaat eğitimi alan köpeklerin eğitimciler tarafından verilen ödüller için farklı nesne ve objelerin kullanılması ile eğitimin sürdürülmesi sağlanmakta olup ilerleyen aşamalarda ise bir objeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Köpek Eğitimi Nasıl Yapılır?

Köpek eğitimi ödül ve ceza metotlarının kullanılması ile verilmekte olan bir eğitim olarak bilinmektedir. Köpeklerden istenen davranışların yapılması durumunda ödül, yapılmaması durumunda ise ceza verilebilmektedir.

Köpek eğitim prensipleri ile ilgili olarak eğitimcilerin göstermeleri beklenen davranış kalıpları bulunmaktadır. Bu kalıp öncelikli olarak tutarlı davranışlardır. Öğretilen davranışların aynı sıklıkla ve aynı ödüllerle verilmesi gerekmektedir.

Ödüllerin arttırılması ancak yeni davranışlar ile mümkün olmaktadır. Yeni bir davranış kazandırılmak istendiğinde ödül değiştirilmekte ya da ölçüsü arttırılmaktadır. Bu sayede daha hızlı bir davranış kazanımı mümkün olmaktadır.

Köpek eğitiminde sabırlı olunması gerekmektedir. İstenen davranışların kazandırılması çok kısa sürede olduğu gibi çok uzun sürelerde de oluşabilmektedir. Bu nedenle köpeklere bir süre verilmesi ve bu süre içerisinde gerekli davranışları göstermeleri istenmelidir.

Köpekler için davranış kazandırma sürecinde disiplin oldukça önemlidir. Disiplinli bir eğitim süreci geçirmeyen köpeklerin davranışları kalıcı olmayacağından başarılı bir eğitim süreci içermesi de beklenmeyecektir. 

Yavru Köpeklerin Eğitimi Nasıldır?

Yavru köpeklerin eğitimi yapılırken öncelikli olarak üç aylık sürecin tamamlanması gerekmektedir. Üç aydan önce köpekler henüz fiziksel olarak yaşamsal olgunluğa erişmedikleri için eğitim planlaması da yapılamamaktadır.

Köpek eğitimi aşamaları da bu gelişim dönemlerine göre belirlenmektedir. İlk iki ay süreçte çoğunlukla sevgi bağının kurulması ve sürdürülmesi üzerinden bir eğitim yürütülürken üç aydan sonra daha sert ve disiplinli bir tutum gerekli olmaktadır.

Üç aydan önce köpek eğitiminin verilmemesi aynı zamanda yavru köpeklerin sert üsluplardan tedirgin olmaları da neden olmaktadır. Yavru köpekler cezalandırıcı üsluplardan korktukları için istenmeyen davranışlar gösterebilmektedirler.

Yavru köpekler için verilmesi gereken ilk eğitim tuvalet eğitimidir. Tuvalet eğitimini tamamlayamayanlar için temel itaat eğitiminin verilmesi doğru bir karar olmayacağından öncelikli planlamaların yapılması gerekmektedir.

Tuvalet eğitimi ve temel itaat eğitimi sonrasında köpeklerin mevcut durumlarına göre ileri düzey itaat eğitimi almaları da mümkün olmaktadır. Bu nedenle her eğitim köpekler için farklılaşmakta olup tuvalet eğitimi ve temel itaat eğitimi standart olmaktadır.

Köpek Eğitim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Köpek eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Köpek eğitimi sabır isteyen bir süreçtir. Üç ya da dört ay kadar bir süre içerisinde köpek eğitimi tamamlanabilirken bu süreç daha uzun süreli olarak da devam edebilmektedir.
  • Köpeklerin istenen davranışları göstermeleri halinde davranış kazanımlarına yönelik ödül verilmesi de sistematik olarak sürdürülmelidir. Yanlış zamanlarda verilen ödüller, davranışların da yanlış öğrenilmesine neden olabilmektedir.
  • Süreçte davranış kazandırma aşamasında ödül ceza uygulanırken bunun dışındaki süreçlerde de sevgi bağının korunuyor olması gerekmektedir.
  • Eğitim veren kişinin tutarlı olması ve her davranışa verdiği tepkinin düzenli olması gerekmektedir.

Köpek Eğitim Süreci Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Köpek eğitim sürecinin tamamlanma süresi köpeğin cinsine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle net bir süre tanımlaması yapılmamakta olup ortalama olarak bilinen süre 3 hafta ile 6 hafta arasında değişiklik göstermektedir.

Köpekler için eğitim sürecinin belirlenmesi hem köpeğe hem de eğitimciye göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle eğitim sürecinin planlaması köpek ırkına göre belirlenmekte olup buna bağlı olarak bir beklenti süresi oluşturulmaktadır.

Köpek eğitim süreci aynı zamanda verilmekte olan eğitime bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. Bu nedenle temel itaat eğitimi daha kısa süre içerisinde tamamlanırken ileri düzey itaat eğitimleri daha uzun sürede tamamlanmaktadır.

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpeklerde tuvalet eğitiminin verilmesi ilk iki aydan sonra yapılmaktadır. Bu süreden sonra ilk olarak köpeklerin ev içerisinde mi ev dışarısında mı tuvaletlerini yapacaklarının belirlenmesi gerekmektedir.

Ev içerisinde tuvalet yapılması istendiğinde tuvalet için bir alan belirlenmesi gerekmektedir. Ev dışında dışkının yapılması istendiğinde ise yine sabit bir alanının oluşturulması gerekmektedir.

Köpekler tuvalet eğitimi alırken kendi dışkı kokularını takip edecekleri için bu kokunun da sistematik olarak uzaklaştırılması ve köpeğin kokuya duyarsızlaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle tuvalet alanında kullanılan peçetelerin de aşamalı olarak azaltılması gerekmektedir.

Tuvalet eğitim sürecinde de ödül ceza uygulamalarının yapılması gerekmektedir. İstenen yere tuvaletini yapması durumunda sevdiği mamalardan bir ödül verilmesi gerekmekte bunun dışında istenmeyen yere tuvaletini yapması durumunda ise ceza uygulamalarının yapılması gerekmektedir.

Tuvalet eğitiminde çok sert bir üsluba gerek yoktur. Bunun yerine daha tutarlı bir söylemle tuvalet eğitiminin başarılı bir biçimde verilmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede yavru köpeklerde de çok kolay biçimde sonuç alınması sağlanabilmektedir.

Köpek eğitimi aşamaları da doğrudan tuvalet eğitiminde olduğu gibi ödül ve ceza üzerinden yapılmaktadır. Fakat eğitim içeriklerinin farklı olması durumunda alınan sonuçların da ne kadar süre içerisinde alınacağının değişiklik göstermesi beklenen durumlar arasında yer almaktadır.

Bizi Arayın
Köpeğinizin eğitimini takip edin